Huisstijl ontwerp ConcernLogo ontwerp Concern

Logo design & huisstijl voor Concern

Concern is gespecialiseerd in bedrijfshulpverlening. Ze leiden mensen op tot BHV’er. Concern wil Nederland veiliger maken en leert bedrijven en organisaties hoe ze in geval van een calamiteit doelgericht moeten handelen. Veiligheid is het uitgangspunt geweest voor deze identiteit. Het logo met de twee handen symboliseert geborgenheid en het silhouette (de omtrek) van het logo vormt een hartvorm. Matters of the hart.