Logo ontwerp Cition ParkeermanagementLogo ontwerp Cition Parkeermanagement

Logo ontwerp Cition Parkeermanagement

Misschien wel de meest zichtbare identiteit in Amsterdam die ik ontworpen heb. Maar niet de meest prettige als je er mee in aanraking komt. Meestal kost je dat dan ruim 50 euro. Dat is een spanningsveld waarmee je als ontwerper aan de slag moet en wat het ook interessant maakt. Deze huisstijl heb ik gedaan in opdracht van Edenspiekermann. De naam is bedacht door Hans Prummel van De Naamafdeling. Cition is een combinatie van de woorden ‘City’ en ‘On’. De missie van Cition is het bereikbaar houden van de stad voor autoverkeer. Het gekozen logo werd in de presentatie ook wel ‘de sleutel’ genoemd. Soms gebeurt het tijdens een presentatie dat sommige logo’s bepaalde associaties oproepen en een ‘bijnaam’ krijgen. Soms is dat dodelijk en valt een logoschets daardoor af. Soms past het juist binnen de uitgangspunten van het merk, zoals in dit geval. Een sleutel ontsluit de stad, de missie van Cition is het bereikbaar houden van de stad door het parkeren te reguleren