NEP huisstijl ontwerp. NEP, voorheen Dutchview & Infostrada, is overgenomen door het Amerikaanse NEP. About Design heeft het redesign van de huisstijl onderhanden genomen. Het originele logo had de letters NEP geschreven in onderkast, wat ik Nederland te veel de associatie met de betekenis “nep, niet echt” tot gevolg had. Daarom is er voor gekozen kapitalen te gebruiken, en de letter “E” te abstraheren.
NEP is een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk richt op het (live) registreren van internet-, televisie-, radio- en muziekproducties, NEP werkt zowel voor de Nederlandse Publieke Omroep, commerciële en buitenlandse omroepen als voor het bedrijfsleven.